Mikä ero on poliisin ja Rosgvardian välillä?

Venäjällä on oikeusvaltiona velvollisuus suojella kansalaistensa rauhaa ja hyvinvointia . Tämän tavoitteen saavuttamiseksi järjestettiin erityisiä toimeenpanevia elimiä. Niiden toiminta perustuu Venäjän federaation lainsäädäntöön. Kaikki tietävät sellaisten rakenteiden olemassaolosta kuin poliisi ja Rosgvardiya, mutta ei ole aina selvää, miten ne eroavat toisistaan.

On kuitenkin välttämätöntä tietää, että voisimme olla vuorovaikutuksessa näiden järjestöjen kanssa laillisella tavalla.

Poliisi - lainvalvontaviranomaiset

Kun presidentti otti käyttöön joitakin uudistuksia, Venäjän federaation sisäasiainministeriö perusti tällaisen lainvalvontaviranomaisen - poliisin. Poliisi ilmestyi 7. helmikuuta 2011 suurimman osan aikaisemmin lakkautetun poliisin työntekijöistä. Tällaisen organisaation syntyminen on vahvistanut merkittävästi kansalaisten oikeudellista suojaa ja hyväksynyt sen, että poliisit toteuttavat toimia pöytäkirjojen ja määräysten mukaisesti.

Yksinkertaisesti sanottuna jokaisen poliisin on suoritettava tiettyjä toimia ja noudatettava tiettyjä sääntöjä. Nämä säännöt ovat välttämättömiä oikeusvaltion valvomiseksi, sisäasiainministeriön rakenteen tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä toimeenpanevan elimen kurinalaisuuden ylläpitämiseksi.

Poliisin tehtävät

Yksi valtion rakenteista on poliisilla omat tehtävänsä. Niiden toteuttaminen määrää tämän yksikön olemassaolon. Poliisivirkailijan tärkeimmät tehtävät ovat:

  1. Venäjän federaation kansalaisten elämän, terveyden ja oikeuksien suojelu . Poliisit ovat velvollisia vahvistamaan, ehkäisemään ja estämään toimia, jotka uhkaavat kansalaisten elämää tai terveyttä, sekä loukkaa heidän oikeuksiaan. Näin ollen jokaisella poliisilla ei ole oikeutta kieltäytyä antamasta apua kansalaisille, koska tämä on peruskirjan vastainen.
  2. Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta . On tiettyjä yksiköitä, jotka toimivat järjestäytyneitä rikollisryhmiä vastaan. Tämä auttaa välttämään vallan takavarikointia, ryöstön esiintymistä ja joissakin tapauksissa vakavien rikosten ketjua. Järjestäytyneet rikollisryhmät ovatkin alttiita suunnittelemaan ja toteuttamaan useita rikoksia, joten sisäministeriö yrittää valvoa näitä ryhmiä.
  3. Taloudellisten rikosten torjunta . Taloudellisiin rikoksiin liittyvät kysymykset eivät ole harvinaisia ​​laillisessa maassa. Yksi tyypillisimmistä tilanteista on kuluttajien petos sekä laiton yrittäjyys. Poliisi vastustaa tällaista rikollisuutta.
  4. Rikosoikeudellinen tutkinta . Epäsuorasti vaikuttaa edellisiin kolmeen kohtaan - rikostutkintaan. Erityisesti vaarallisten rikollisten sekä pakolaisten kaappaaminen tapahtuu. Lisäksi tutkijat tunnistavat uhrit ja etsivät kadonneita.
  5. Hallinnollisen oikeuden valvonta . Joissakin laissa säädetyissä tapauksissa poliisilla on oikeus tehdä hallinnollista rangaistusta koskevia päätöksiä. Tämä mahdollistaa rikoksentekijöiden rankaisemisen ilman oikeudenkäyntiä. Sitä voidaan kuitenkin hakea muutosta tuomioistuimessa, jos on erimielisyyttä.
  6. Tien tarkastus . Tämän rakenteen erillinen tehtävä on valvoa sääntöjen noudattamista ja liikenteen sääntelyä. Tämä auttaa vähentämään onnettomuuksien määrää.

Rosgvardiya - tehosuoja

Usein pääkaupungin kaduilla voi havaita vartijoiden irrotuksia. Tämä toimeenpanopalvelukokonaisuus on kuitenkin aivan erilainen kuin edellinen. Ensinnäkin sisäasiainministeriön alainen poliisi ja Rosguard yksinomaan presidentille. Toiseksi poliisi on joskus enemmän, mutta heillä ei ole raskaita aseita. Toisin kuin ne, vartijat on varustettu konekiväärillä, ilma-aluksilla ja säiliöillä. Rosguardin irrotukseen liittyy tietenkin erilaisia ​​tehtäviä.

Tärkeimmät tehtävät ovat:

  1. Osallistuminen yleisen järjestyksen suojeluun . Tämä on molempien rakenteiden yhteinen tehtävä. Poliisiyksiköiden osalta tämä on ensisijainen tehtävä, toisin kuin Rosguards, joka on velvollinen suorittamaan tiettyjä käskyjä.
  2. Valtion alueellisen koskemattomuuden varmistaminen . Valvojien suojelu ja separatismien torjunta on vartijoiden päätehtävä. Valitettavasti joissakin tapauksissa tämä voi vaikuttaa sananvapauteen. Loppujen lopuksi viattomia kansalaisia ​​voidaan pidättää, ilmaista mielipiteensä valtion ja sen yksittäisten alueiden koskemattomuudesta.
  3. Terrorismin torjunta . Rosguard kehittää yhdessä muiden sisäasiainministeriön rakenteiden kanssa joukon toimenpiteitä terrorismin ja ääriliikkeiden torjumiseksi. Tällä pyritään järjestämään oikeusvaltioperiaate ja suojelemaan Venäjän federaation kansalaisten oikeuksia ja vapauksia.
  4. Presidentin ja virkamiesten suojelu . Puheenjohtaja, hallituksen edustaja ja valtion hallitseva henkilö, on saatava valtion suojelemiseksi. Täten virkamiesten mukavan työn vuoksi tällainen irtisanominen toimii ”henkilökohtaisen suojan” muodossa.

Rakenteiden pääasiallinen ero

Yhteenvetona voidaan todeta, että nämä ovat täysin erilaiset Venäjän federaation sisäasiainministeriön rakenteet. Ne eroavat henkilöstön lukumäärästä, toimivallasta, tehtävistä, alaisuudesta, koulutuksen ja aseistamisen tasosta.

Heillä on myös yhteisiä tehtäviä, mutta erot ovat suurimmaksi osaksi melko suuria, joten voit järjestää kaksi erilaista organisaation suuntaan eri komentajien kanssa. Kaikki tämä antaa heille mahdollisuuden suorittaa vaikeita palveluitaan.

Suositeltava

Sintepon tai holofiber - mikä täyteaine on parempi?
2019
Valkoiset ja punaiset sipulit: erot ja hyödylliset ominaisuudet
2019
Linna ja palatsi - miten ne eroavat toisistaan?
2019