Mikä erottaa rikoksen hallinnollisesta rikkomuksesta?

Jokapäiväisessä elämässä esiintyy usein erilaisia ​​lain rikkomuksia. Ne voivat koskea vero-, työ-, hallinto- ja muiden alojen normeja. Joskus näitä rikkomuksia kutsutaan rikoksiksi ja sekoitetaan hallinnollisiin rikkomuksiin.

Tietoja rikoksesta

Rikosoikeudessa kehitetään rikoksen käsitettä, mikä tarkoittaa lainvastaisen teon tekemistä, jota seuraa rikoslaissa säädetty rangaistus. Tästä käsitteestä seuraa, että tällä tavoin ylitetään normaalin käyttäytymisen raja. Erilaisten rikosten kokonaismäärästä rikollisuus erottuu siitä, että se on kielletty rikoslaissa. Sen rikkomiseen liittyy vastuu rikosoikeudellisen rangaistuksen muodossa. Samaan aikaan rikoksen on oltava suuri vaara yhteiskunnalle, rikotaan merkittävästi nykyistä lakia ja järjestystä. Sitoumuksen tekijä on syyllinen. Tämä on monimutkainen sosiaalinen ilmiö, jonka tutkimus on monissa maissa mukana kriminologisissa tiedemiehissä.

Rikosoikeudessa viitataan rikokseen henkilön tekona, joka voidaan ilmaista tietyssä lainvastaisessa toiminnassa tai toimettomuuden muodossa.

Tärkein tässä on fyysisten, moraalisten tai omaisuusvahinkojen syntyminen. Yritysten normaalin toiminnan esteitä, ympäristövahinkoja jne. Voidaan pitää rikollisina. Näiden uskomusten ja ajatusten ulkoista ilmaisua väkivaltaan, loukkauksiin ja julmuuteen kannustamisen muodossa voidaan kuitenkin pitää rikollisina. Rikollisuus on tutkittava.

Laki katsotaan rikolliseksi, jos se muodostaa vaaran yhteiskunnalle, valtiolle ja yksilölle, aiheuttaa heille haittaa tai aiheuttaa uhkaa tällaisille toimille. Tällainen vaara on merkki, joka erottaa rikoksen muista rikoksista, jotka voivat olla haitallisia, mutta jotka eivät aiheuta yleistä vaaraa. Rikosoikeudessa säädetään virallisesti rikoksista, mutta niitä ei voida pitää rikollisina tietyissä olosuhteissa. Rikos voidaan tunnistaa sellaiseksi, jos sen tehnyt henkilö on toiminut tahallisesti tai rikollisesta huolimattomuudesta. Tässä tapauksessa se tunnustetaan syylliseksi.

Sosiaalisesti vaarallinen teko katsotaan laittomaksi ja päteväksi rikoslain mukaisesti. Rikosoikeudellinen vastuu on hänelle määrätty, ja tuomioistuin määrää vankeusrangaistuksen jne. Rikoslaissa säädetään myös käänteisprosessista, kun säädöstä ei rikota ja se ei kuulu rikoslakiin. Tämä voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun hallinnollinen vastuu on määritetty tietylle hallinnolliselle vastuulle rikosoikeudellisen vastuun sijasta.

Tietoja hallinnollisesta rikkomuksesta

Hallinnollisiin rikkomuksiin kuuluvat myös luonnollisen tai oikeushenkilön rikokset. Tällöin voi tapahtua yleisen moraalin ja järjestyksen rikkomista, omaisuuden yrittämistä, terveys-, ympäristö-, liikenne- ja muiden säädösten rikkomista. Rikoksen yhteydessä hallinnollisen rikoksen on sisällettävä merkkejä toiminnasta tai toimettomuudesta, joka rikkoo hallinnollisia ja muita oikeussektoreita. Rikoksentekijä toimii huolimattomasti tai tahallisesti. Tätä varten hänet tuodaan hallinnolliseen vastuuseen.

Tärkein piirre on suuren yleisön vaaran puuttuminen ja merkittävä vahinko yhteiskunnalle. IVY-maissa hallinnollisia rikkomuksia koskevat koodit sisältävät tällaisen lain rikkomisen käsitteet, määrittelevät edellytykset vastuuseen.

Erityisartikkelit määrittelevät yksilöiden vastuun, erityisesti:

 • Autojen ja muiden kuljetusvälineiden omistajat.
 • Kiinteistöjen omistajat ja omistajat.
 • Ulkomaalaiset, kansalaisuudettomat henkilöt.
 • Sotilaspalveluksessa olevat henkilöt.
 • Virkamiehiä.
 • Oikeushenkilöt jne.

Hallinnollinen laki määrittelee mielettömyyden, äärimmäisen välttämättömyyden, vastuun vapauttamisen edellytykset rikkomisen merkityksettömyyden vuoksi.

Rikkomisen sattuessa valtion valtuuttama virkamies päättää aloittaa asian ja tutkia sitä. Syyttäjä voi tehdä asianmukaisen päätöksen. Tutkimus suoritetaan siinä paikassa, jossa rikkomus on todettu tai tehty. Yleensä tällainen tutkimus olisi suoritettava kuukauden kuluessa. Sen valmistuttua tehdään pöytäkirja hallinnollisista rikkomuksista tai päätös asian hylkäämisestä.

Miten ne eroavat toisistaan

Rikokset ja rikokset luokitellaan laittomiksi teoiksi. Niillä on kuitenkin merkittäviä eroja:

 1. Rikollisuus on teko, suurin julkinen vaara. Hallinnollisten rikkomusten riski on paljon pienempi.
 2. Rikos on rikoslain rikkominen ja se on nimenomaisesti määritelty rikoslaissa. Hallinnollinen rikos tarkoittaa muiden oikeussääntöjen rikkomista ja sitä kuvataan hallinnollisia rikkomuksia koskevassa säännöstössä.
 3. Rikoksen tekeminen rikoksen tekemisestä sisältää yleensä vapauden menettämisen ja muita vakavia seuraamuksia tuomitsemisesta. Tällainen henkilö katsotaan tuomituksi, ja hallinnolliseen rikkomukseen sovelletaan yleensä sakkoa. Rikosrekisterin käsite ei tässä tapauksessa ole.
 4. Ikä, jolta voidaan pitää rikosoikeudellista vastuuta, on korkeampi kuin hallinnolliseen vastuuseen joutuneiden henkilöiden ikä.
 5. Rikokseen liittyy omaisuuden, yksilön etujen, perustuslaillisen järjestyksen ja turvallisuuden loukkaaminen. Hallinnollinen rikos liittyy yleensä yhteiskunnallisiin etuihin, laissa säädettyjen kieltojen ja määräysten rikkomiseen ja vahingoittaa ihmisiä ja organisaatioita.

Suositeltava

Mikä on paras maksan Karsille tai ohdakkeelle?
2019
Lizobakt tai Faringosept: miten ne eroavat ja mikä on parempi
2019
Mikä allergia korjata on parempi kuin kloropyramiini tai suprastiini?
2019