Miten rikollisuus poikkeaa väärinkäytöksistä?

Jos henkilö rikkoo laissa säädettyjä kieltoja, hänen käyttäytymisensä voi johtua minkäänlaisesta rikoksesta: rikoksesta tai väärinkäytöstä. Se riippuu siitä, miten sosiaalisia suhteita säännellään tällä oikeudellisella alalla.

Kaikkien rikosten yhteiset merkit ovat niiden väärinkäyttö ja vaara yhteiskunnalle. Niistä tulee kriteereitä, joilla ne rajaavat teot ja vievät ne joko rikokseen tai rikokseen.

Rikos

Rikoslaissa otetaan huomioon ne sekä objektiiviset että subjektiiviset merkit. Kyllä, ja muut lakialat, ne on myös otettava huomioon, kun on tarpeen saada tarkin vastaus kysymykseen siitä, miten saavutettu toimi olisi luokiteltava.

Ensinnäkin rikokset erottavat niiden vaaran tasosta . Mikä tahansa rikkominen on lakiin kuuluvien yhteiskunnallisten suhteiden loukkaaminen, mikä merkitsee sitä, että se sisältää sosiaalista vaaraa. Sen melko korkea aste erottaa rikoksen muista rikoksista, ja sen erilaiset olosuhteet määräävät sen.

Vain rikosoikeudessa säädetään rikoksista, ja sen seurauksista tulee rikosrekisteri ja rikosoikeudellinen rangaistus.

Rikos voidaan erottaa myös sen seurauksen luonteen perusteella, joka tapahtuu sen jälkeen, kun säädös on tehty. Rikoksen kokoonpanosta tulee esimerkiksi vakava haitta terveydelle, joka johtuu tunnistetuista työsuojelurikkomuksista.

Laki arvioidaan rikokseksi sen komission ja tavoitteiden perusteella . Esimerkiksi kiinteistökaupat, jotka ovat tietoisesti lainvastaisia, koska he ovat tehneet tästä kiinnostuneita virkamiehiä palkkasoturitarkoituksessa, ovat rikoksia. Muussa tapauksessa kyseessä on kurinpitomies.

Mikä tahansa ero on helpompaa, jos on olemassa laki, joka osoittaa selvästi, onko suoritettu toimi mahdollista rikoksista, vai onko se rikollinen. Ja sen esineet ovat ihmisen elämä, valtion turvallisuus. Tällaisten esineiden luettelo on paljon laajempi ja tarkempi. Tänään se sisältää:

  • Kaikki asiat.
  • Henkilökohtaiset edut.
  • Rauha ja turvallisuus.
  • Ympäristö.
  • Perustuslakijärjestys jne.

rikkomus

Nämä teot ovat laittomia, mutta ne eivät aiheuta erityistä vaaraa yhteiskunnalle. Tämän vuoksi rangaistus niiden tekemisestä ei ole niin vakava - rangaistus ja usein vain varoitus.

On syytä huomata, että heitä syytetään huolimattomuudesta ja jopa sosiaalisten sääntöjen ja määräysten laiminlyönnistä, ja heidät viittaavat niihin pieniin rikoksiin.

Väärinkäytös on erilainen ja riippuu vaikuttavasta elämänalueesta:

Kurinpito . Tällaiseen väärinkäytökseen sisältyvät kurinalaisuudet: työ ja akateeminen, armeija ja palvelu. Rangaistukset, kuten yksinkertainen ruoskinta tai jopa tiukan siirtyminen jonkin aikaa, jotta he voivat työskennellä alhaisemmalla palkkaluokalla tai alemmassa asemassa, mahdollisesti irtisanominen, ovat rangaistus heille

Näillä seuraamuksilla on oikeus määrätä sellaisen yrityksen tai organisaation hallintoa, joka on perustettu tähän tarkoitukseen erikoistuneita elimiä varten. He voivat määrätä rangaistuksen vain kuukauden kuluessa siitä, kun teos on löydetty.

Hallinnollinen . Väärinkäytöksistä tulee yleisen järjestyksen ja kansalaisvapauksien, valtion omaisuuden sekä historiallisten ja arkkitehtonisten muistomerkkien, ympäristön, työn ja terveyden kohteet.

Korjaavaa työtä ja sakkoja voidaan käyttää rangaistuksena, jopa 15 päivän pidätykseen ja menetetyksi tuomitsemiseen. Sen pitäisi olla viimeistään vuoden kuluttua saavutuksesta. Tällaisten rikkomusten käsittely ja seuraamusten määrääminen - valtuutettujen elinten vaikutusalueella.

Siviilioikeus . Nämä toimet ovat myös laittomia ja sosiaalisesti haitallisia, mutta niitä ei pidetä sosiaalisesti vaarallisina. Tämä on vahinkoa järjestölle tai henkilölle ja heidän omaisuudelleen laittomien toimien, laittomien tapahtumien, sopimuspuolten sopimusvelvoitteiden laiminlyönnin, loukkaavien huhujen leviämisen, tietoisesti väärän, tekijänoikeusrikkomuksen jne. Seurauksena.

Koska rangaistus tällaisesta väärinkäytöksestä on korvattava moraalinen vahinko, korvattava vahingot, palauttaa loukatut oikeudet.

Immoral . Väkivaltaiset toimet, jotka ovat yleensä tarkoituksellisia, kohdistuvat henkilöön, kun moraalisia normeja rikotaan. Esimerkiksi pahoinpitely, julkisuudessa ilmaistut loukkaukset, koulutuksen vuoksi tapahtuva väkivalta, lahjusten kysyntä, juopuneen valtion esiintyminen julkisessa paikassa, alaikäisten osallistuminen alkoholin nauttimiseen. Tällaisiin menettelyihin osallistuvat ovat usein oppilaitosten työntekijöitä.

Jos rikoksen teko on todistettu, rikoksentekijä voidaan hylätä ja vastaava merkintä ilmestyy hänen työsuhteensa. Jos henkilö ei ole yhteydessä opetustoimintaan, käytä muita rangaistuksia.

Tällaiset väärinkäytökset ovat erityisen vaikeita menettelyissä ja erityisesti rangaistuksen määräämisessä. Rangaistus määrätään kuukauden kuluessa siitä, kun se on löydetty, ja komissiolta - kuusi kuukautta.

Mikä ero on rikoksen ja rikoksen välillä?

  1. Rikollisuus on tehty pahantahtoisella, harkittavalla ja valmistautuneella ja siten vaarallisemmalla tarkoituksella. Väärinkäytös - toiminta on yleensä tajuton, spontaani.
  2. Rikoksesta seuraa varmasti rikoslain ja rikosrekisterin mukainen rangaistus. Väärinkäytöksestä on vakiintunut vastuu työvoimasta, hallinnosta, perheestä, siviilioikeudesta, säännöistä ja erilaisista ohjesäännöistä.

Uskotaan, että rikos, joka on joutunut rankaisematta, johtaa rikokseen. Jotta et tarvitse etsiä eroa näiden käsitteiden välillä ja arvata, mitä rangaistusta seurataan, olkaa lakia kunnioittava kansalainen, seuraa sosiaalisia normeja ja sääntöjä.

Suositeltava

Mikä on parempi kuin Prajisan tai Utrozhestan: vertailu ja keinojen valinta?
2019
Mitä eroa on tieteellisessä havainnoinnissa jokapäiväisestä?
2019
Mikä on parempi valita penisilliini tai keftriaksoni?
2019